โต๊ะเต็นท์

โต๊ะเต็นท์ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้ และอุปกณ์อื่นๆ สำหรับ งานบุญ

     โต๊ะเต็นท์ งานบุญ ทางเรามีอุปกรณ์เพิ่มเติมหลากหลายให้เลือกใช้ ตั้งแต่ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม และ เก้าอี้ สนใจจัดงานติดต่อเรา

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับแพ็กเกจ 30 ท่านขึ้นไป รับทันที

จัดงานบุญ

**หากต้องการใช้บริการจะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ สามารถสอบถามพนักงานได้เลยครับ

อุปกรณ์เพิ่มเติม

โต๊ะเต็นท์

เต็นท์ ขนาด 5x12 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 7 ชุด
2,500.-

โต๊ะเต็นท์

เต็นท์์ ขนาด 4x4 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 2 ชุด
1,300.-

โต๊ะเต็นท์ งานบุญ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้

โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว

แบบจับจีบ (ราคาต่อชุด)
350.-

โต๊ะเต็นท์ งานบุญ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้

เต็นท์ ขนาด 4x8 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 4 ชุด
1,800.-

โต๊ะเต็นท์

เต็นท์ ขนาด 3x3 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 1 ชุด
800.-

โต๊ะเต็นท์ งานบุญ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้

เวทีสงฆ์

สูง60ซม 1.5ม x 8.4ม (ราคาต่อชุด)
4,500.-

โต๊ะเต็นท์

เต็นท์์ ขนาด 5x5 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 3 ชุด
1,500.-

โต๊ะเต็นท์

โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว

(ราคาต่อชุด)
300.-

โต๊ะเต็นท์ งานบุญ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้

พัดลม ธรรมดา

ขนาด 24 นิ้ว (ราคาต่อตัว)
500.-

โต๊ะเต็นท์

พัดลม ไอน้ำ

ขนาด 24 นิ้ว (ราคาต่อตัว)
1,000.-

โต๊ะเต็นท์ งานบุญ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้

พัดลม ไอเย็น

(ราคาต่อตัว)
1,000.-

โต๊ะเต็นท์

ร่ม สนามสีขาว

(ราคาต่อตัว)
300.-

ร่ม ขาวพื้นเมือง

(ราคาต่อตัว)
300.-

โต๊ะเต็นท์

ชุดโต๊ะ , เก้าอี้ พลาสติก

คลุมผ้าขาว 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
400.-

โต๊ะเต็นท์ งานบุญ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้

ชุดโต๊ะ,เก้าอี้บุนวม

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
800.-

เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาว (ราคาต่อตัว)
30.-

โต๊ะเต็นท์ งานบุญ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้

ชุดโต๊ะ, เก้าอี้ พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
500.-

ชุดโต๊ะเหลี่ยม,เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาว 8 ตัว (ราคาต่อชุด)
450.-

เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง (ราคาต่อตัว)
35.-

ชุดโต๊ะ, เก้าอี้ บุนวม

คลุมผ้าขาว 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
750.-

ชุดโต๊ะเหลี่ยม,เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 8 ตัว (ราคาต่อชุด)
500.-

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่งอุปกรณ์

     เมื่อท่านคิดอยากนิมนต์พระ มาทำบุญบ้าน, ทำบุญบริษัท การทำบุญ อย่างถูกต้อง และ มีความสุข โดยไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องวุ่นวาย หรือเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โต๊ะเต็นท์ พัดลม ร่ม บางครั้งผู้ร่วมงาน หรือ คณะพระสงฆ์ เดินทางมาถึงที่งานแล้ว แต่ ทางเจ้าภาพ ยังเตรียมงานไม่เสร็จ ยังไม่ได้อาบน้ำ แต่งตัว ต้อนรับแขก จิตใจก็ไม่สงบ เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล

     เพียงใช้บริการ การจัดงานบุญจาก “บุญนำพา” ความไม่วุ่นวายจะเกิดขึ้น เพราะ บุญนำพา….อาสาพา บุญมาให้

ทำบุญ อย่างเข้าใจ ขั้นตอน มีสติปัญญา ดำรงพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง ทำบุญแล้วได้บุญเต็ม ๆ อิ่มบุญ อุ่นใจ  ปลาบปลื้ม ประทับใจทั้งพระสงฆ์ เจ้าภาพ และ แขกร่วมงาน อิ่มบุญ อุ่นใจ ในพระพุทธศาสนา เจ้าภาพเตรียมเพียงปัจจัย ถวายพระเท่านั้น

     “บุญนำพา”  ช่วยท่าน ตั้งแต่เข้าดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ จัดงานบุญ ,นิมนต์พระ, รับส่งพระ, จัดโต๊ะหมู่เสนาสนะ ที่ประณีตงดงาม เพื่อแสดงความเคารพ ให้เกียรติต่อคณะพระภิกษุสงฆ์, จัดดอกไม้ธูปเทียน พานพุ่มบูชา พระพุทธ, จัดชุดกี๋ พร้อมน้ำชา น้ำดื่มให้เจ้าภาพ ปฏิสันถารพระ, พิธีกร ดำเนินศาสนพิธี ด้วยความถูกต้อง, จัดชุด ขันน้ำมนต์ สายสิญจน์ และ ชุดเจิม, จัดสำรับอาหาร คาวหวาน และ ผลไม้ถวายพระ, ไทยธรรมอันเลิศ พร้อมมาลัยถวายพระ, จัดอาหาร ให้แขก พร้อมภาชนะ จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ อย่างครบถ้วน, ให้บริการจัดโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ พัดลม เวที ฯลฯ

แ พ็ ก เ ก จ อ า ห า ร บุ ฟ เ ฟ ต์

( ไ ม่ ร ว ม พิ ธี ส ง ฆ์ )

– แพคเกจอาหาร 30 ที่ ราคา 350 ต่อท่าน เริ่มต้นที่ราคา 8,400 บาท ประกอบด้วย
– อาหารคาว 5 รายการ
– ข้าวหอมมะลิ
– ขนมหวาน 1 รายการ
– ผลไม้ สำหรับถวายพระพุทธ 1 ที่
– พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป (ฉันแบบวง จำนวน 2 วง) และแขกร่วมงาน จำนวน 20 ที่ รวม 30 ที่
– จัดตกแต่งเป็นไลน์บุฟเฟต์ พร้อมภาชนะใส่อาหารอุ่นร้อน และจานชามช้อนส้อมสำหรับการเลี้ยงพระและแขกร่วมงาน

หมายเหตุ : อัตราราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งตามระยะทาง
อาหารที่เหลือจากงานจัดเลี้ยง เรามีถุงใส่มอบคืนให้เจ้าภาพเพื่อแจกจ่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Scroll to Top