🎊 ทำบุญถวายเพล

🎊  บุญนำพา จัดถวายเพลพระที่วัด #อยู่บ้านยังไงให้ได้บุญ ทำบุญถวายเพล “สะดวก ง่าย อิ่มบุญ” วัดปิดก็ไม่ต้องหวั่นเพราะเราทำให้คุณได้ ไม่ว่าจะทำบุญวันเกิด วันครบรอบ หรือ ทำบุญเสริมสิริมงคล ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่วัด และ สืบเนื่องกับทางพระท่านก็ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตรได้

ห่างกันแต่ไม่ห่างบุญ

#ตารางถวายเพลประจำเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่บ้านยังไงให้ได้บุญ ถวายเพลและข้าวสารอาหารแห้งโดยทีมงานบุญนำพา พร้อมไลฟ์สดให้ชมระหว่างพิธี “สะดวก ง่าย ปลอดภัย อิ่มบุญ”

อยากทำวันไหน .. จองได้เลยล่วงหน้า .. รับจำนวนจำกัดครับ

ตารางถวายเพล เดือนกรกฎาคม

     สำหรับเดือนนี้วัดที่เราค้นข้อมูลมาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และทางวัดยังมีเด็กด้อยโอกาสในความดูแล อีกมากมายที่ยังขาดข้าวสารอาหารแห้งเราจึงได้จัดทำเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นชุดข้าวสารอาหารแห้งครับ

🥡 สิ่งที่เราจัดเตรียมให้ประกอบไปด้วย

ท่านใดสนใจร่วมบุญสามารถแจ้งทีมงานได้เลย ราคาชุดถวายเพลและชุดข้าวสารอาหารแห้ง 200 บาท/ชุด

หากต้องการถวายวัดอื่นๆ ก็สามารถแจ้งได้นะครับ ทีมงานติดต่อประสานงานให้ครับ

📞สนใจติดต่อ

คิดจัดงานบุญ คิดถึง บุญนำพา

Scroll to Top