แพ็กเกจงานบุญ

รับจัดงานทำบุญ

ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท โดยทีมงานมืออาชีพ
บ้านเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัว พิธีการขึ้ นบ้านใหม่ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ อย่างหนึ่งของคนไทยเรา ถือเป็นเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาอย่างหนึ่ง เพื่อความสบายใจในการเข้าอยู่อาศัย ในบ้านใหม่ ที่เรายังไม่เคยไปอยู่ ไม่เคยเข้าไปสัมผัส จิตใจเราจึงยังไม่มีความมั่นใจในการย้ายเข้าไปอยู่ เราจึงต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวหรือที่พึ่งทางใจ เพื่อความสบายใจ

หมายเหตุ รับส่วนลด 1,000 บาท หากเจ้าภาพรับส่งพระเอง สามารถเปลี่ยนเป็นถวายแบบโตกได้ เพิ่มโตกละ 100 บาท ราคาแพ็กเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

เรื่องบุญ ให้บุญนำพา…อาสาพาบุญมาให้

เมื่อท่านคิดอยากนิมนต์พระ มาทำบุญบ้าน, ทำบุญบริษัท การทำบุญอย่างถูกต้องและมีความสุขโดยไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องวุ่นวาย บางครั้งผู้ร่วมงาน หรือ คณะพระสงฆ์เดินทางมาถึงที่งานแล้ว แต่ ทางเจ้าภาพยังเตรียมงานไม่เสร็จ ยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวต้อนรับแขก จิตใจก็ไม่สงบ เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพียงใช้บริการการจัดงานบุญจาก “บุญนำพา” ความไม่วุ่นวายจะเกิดขึ้น เพราะ บุญนำพา….อาสาพาบุญมาให้

ทำบุญอย่างเข้าใจขั้นตอน มีสติปัญญา ดำรงพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ทำบุญแล้วได้บุญเต็มๆ อิ่มบุญ อุ่นใจ  ปลาบปลื้ม ประทับใจทั้งพระสงฆ์ เจ้าภาพและแขกร่วมงาน อิ่มบุญ อุ่นใจ ในพระพุทธศาสนา เจ้าภาพเตรียมเพียงปัจจัยถวายพระเท่านั้น

“บุญนำพา”  ช่วยท่านตั้งแต่เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดงานบุญ ,นิมนต์พระ, รับส่งพระ,จัดโต๊ะหมู่เสนาสนะที่ประณีตงดงามเพื่อแสดงความเคารพให้เกียรติต่อคณะพระภิกษุสงฆ์, จัดดอกไม้ธุปเทียนพานพุ่มบูชาพระพุทธ, จัดชุดกี๋พร้อมน้ำชาน้ำดื่มให้เจ้าภาพปฏิสันถารพระ, พิธีกรดำเนินศาสนพิธีด้วยความถูกต้อง, จัดชุดขันน้ำมนต์สายสิญจน์และชุดเจิม, จัดสำรับอาหารคาวหวานและผลไม้ถวายพระ,ไทยธรรมอันเลิศพร้อมมาลัยถวายพระ, จัดอาหารให้แขก พร้อมภาชนะจานชามช้อนส้อมแก้วน้ำอย่างครบถ้วน, ให้บริการจัดโต๊ะเก้าอี้ เต้นท์ พัดลม เวที ฯลฯ

Scroll to Top